Get Adobe Flash player
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Проект Да научим!

SEE WoRD

Анкета

Смятате ли, че проституцията може да се редуцира чрез санкции за клиентите й?

(49 votes)

Loading...

Фондация "Джендър проект в България"

1000 София, ул. Парчевич 37Б

тел.: 986-47-10

email:gender@fastbg.net

 

За нас

Мисия

Мисия

Цели

Фондация "ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ" е независима, неправителствена организация в обществена полза, учредена през 1994 г. от жени активистки и професионалистки в различни области. Тя се утвърждава като Advocacy Group /Група за застъпничество/ която работи за :

 • повишаване на чувствителността на българското общество по проблемите на равнопоставеността на двата пола;
 • засилване нетърпимостта на формиращото се гражданско общество в България към проявите на насилие срещу жените у дома, на пазара на труда и на работното място;
 • промяна на законовата уредба в защита на жените и децата, пострадали от домашно насилие;
 • образоване на деца и млади хора по въпросите на човешките права и регламентираните национални и международни норми, гарантиращи тези права;
 • участие на медиите при дискутиране на джендър проблематиката;
 • усвояване на успешните практики на чуждестранни неправителствени организации и професионалното им адаптиране към реалностите в България;
 • подпомагане и окуражаване на жените за започване на собствен бизнес;
 • постигане на по-голямо участие на жените в политиката и властта и създаване на национално женско лоби.

Фондация "Джендър проект в България" реализира тези цели като:

 • организира информационни и образователни кампании за повишаване на обществената нетърпимост към насилието над жени и деца като норма на поведение чрез активно медийно партньорство и чрез продуциране на видео филми, радиопредавания,специализирани рубрики в печата;
 • организира обучителни семинари в София и страната по проблемите на: домашното насилие; скритата дискриминация на жените от етническите групи в България; равнопоставеността на жените и мъжете; сексизъм; ролята на медиите за преодоляването на насилието над жените; придобиване на лидерски и политически умения; джендър образование в училище и ВУЗ; как да започнем малък бизнес.;
 • разработва и участва в проекти за изграждане на Национален механизъм за равни възможности на жените и мъжете в България и неговото промоциране в публичното пространство;
 • активна работа в национални и международни женски мрежи за създаване и укрепване на женското лоби на местно и регионално равнище;
 • реализиране на социологически и политологически изследвания по въпросите на домашното насилие, сексуалното насилие на работното място, влиянието на бедността и глобализацията върху двата пола;
 • финансира проекти, насочени към подобряване социалния статус на жените и децата;

Фондация "Джендър проект в България" е част от:

 • национална мрежа на ЖАР /Женски Алианс за Развитие/
 • регионална женска мрежа КАРАТ Коалиция - обединяваща неправителствените организации от 13 страни на Централна и Източна Европа
 • Gender Task Force към Пакта за стабилност за Югоизточна Европа

Структура

Фондацията се ръководи от Настоятелство. Директор на "Джендър проект в България" е Станимира Хаджимитова. Във фондацията работят 5 души и доброволци.


Нагоре